Aankoopkeuring Almere Haven

Aankoopkeuring Almere Haven

Aankoopkeuring Almere Haven: De Nationale Hypotheek Garantie is bekend in de financiële wereld en men heeft vaak  over  de Nationale Hypotheek Garantie gehoord of zelfs daarmee te maken gehad. Stichting WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) heeft richtlijnen opgesteld voor bouwexperts die bouwkeuringen uitvoeren.aankoopkeuring almere haven

De Nationale Hypotheek Garantie(NHG) ook heeft als eis dat alle bouwkundige rapportages volgens  een basismodel  worden opgesteld. In het basis model van de NHG  worden de bouwonderdelen en de schil  van het object(woning) bouwkundig geïnspecteerd en beoordeeld volgens het bouwbesluit.

De conditiemeting volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u als toekomstige koper  een duidelijk beeld van de huidige onderhoudt staat en bouwgebreken. In een NHG Bouwkeuring worden aanbevelingen en een kostenraming gerapporteerd.

Voorbeeld NHG Bouwkeuring eisen

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft eisen gesteld aan hoe een bouwkeuring rapportage eruit dient te zien. Het standaard model van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voorbeeld is bedoeld om bouwexperts erop te wijzen hoe zij een vastgoed(woning) dienen te toetsen. Om u een voorbeeld te geven toets hier op NHG en u ziet een voorbeeld van een basismodel conform de eisen van de NHG.

Aankoopkeuring Almere Haven

Een professionele visuele woninginspectie geeft u een onafhankelijk, onbevooroordeeld beeld van eventuele problemen en mogelijke oplossingen, zodat u over alle feiten beschikt die u nodig heeft om een ​​weloverwogen beslissing te nemen.

Afhankelijk van de grootte en de staat van het huis, duurt een grondige visuele huisinspectie meestal tussen de één en drie uur.

We nemen onze inspectierapporten serieus. Elke visuele inspectie is een volledige en grondige analyse van alle belangrijke systemen en componenten in huis. Het rapport bevat een duidelijke beschrijving van wat we hebben gevonden met eventuele probleemgebieden, zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren. Onze keurmeesters verzorgen ook een gratis telefonisch consult na uw keuring.

Bel voor meer informatie of een afspraak met bouwkundige keuring Almere via 0636078178.

Bouwkundige keuring Almere    Bouwkundige keuring Amsterdam  Bouwkundige keuring Den Haag

Bouwkundige keuring Haarlem  Bouwkundige keuring Rotterdam   Bouwkundige keuring Alkmaar

Bouwkundige keuring Utrecht     Bouwkundige keuring Amersfoort  Bouwkundige keuring Zaandam

Bouwkundige keuring Arnhem  Bouwkundige keuring Hilversum      Bouwkundige keuring Lelystad

Bouwkundige keuring Amstelveen  Funderingsherstel Amsterdam