Aankoopkeuring appartement Almere Buiten

Aankoopkeuring appartement Almere Buiten

Aankoopkeuring appartement Almere buiten: Wat wordt er geïnspecteerd volgens de bouwkundig rapport?

 • Fundering
 • Draagconstructie
 • Kelder
 • Dakconstructie (hoe is de algemene staat?, is er houtworm of houtrot?)
 • Schoorstenen (algemene staat)
 • Trappen
 • Tegelwerk (hoe is de algemene staat?, zit er tegelwerk los?, is er tegelwerk gescheurd of staat het bol?)
 • Kozijnen (hoe is de algemene staat van de kozijnen?, is er houtrot?)
 • Metselwerk (Zijn er scheuren? Wat is dan de oorzaak?)
 • Schilderwerk (wat is de staat van het schilderwerk? zijn er aandachtspunten? wat is de te verwachtten resterende levensduur?)
 • Hang- en sluitwerk (wat is de staat van het hang- en sluitwerk?, voldoet het aan het politiekeurmerk veilig wonen?)
 • Kitwerk
 • Aanwezigheid asbestverdachte materialen (asbestinventarisatie type A, controle op visueel waarneembare asbestverdachte materialen, dus geen destructief onderzoek, noch monsterafname)

 Installatie technisch:

 • Verwarming (is er Centrale Verwarming? Wat is de staat van de installatie? Hoe oud is de ketel? is het een Verbeterd Rendement of Hoog Rendement Ketel?)
 • Gasinstallatie (algehele staat, zonder afpersen)
 • Elektrische installatie (algehele staat, visueel)
 • Riolering (algehele staat, visueel)
 • Sanitair (algehele staat, visueel)
 • Waterleidingen (algehele staat, zijn er nog loden leidingen?)
 • Keuken (algehele staat, visueel)