NHG aankoopkeuring appartement Almere Hout

Hersteladvies, herstel- en onderhoudskosten

Wanneer er tijdens een aankoopkeuring gebreken worden geconstateerd wilt u natuurlijk weten of deze te verhelpen zijn en wat de kosten hiervan zijn. In de rapportage van de uitgebreide aankoopkeuring krijgt u van Bouwkundig inspectie van Bouwkundige keuring Almere over de herstelwerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de gevonden gebreken te verhelpen.

Op basis van algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel van professionele bedrijven wordt een inschatting gemaakt van de herstelkosten. Dat wil zeggen dat er voor de inschatting gekeken wordt naar de gemiddelde prijzen voor materialen en werkzaamheden in de markt.

Indien van toepassing wordt er ook een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten voor de woning, die zich in de toekomst voor zullen doen.

Nationale Hypotheek Garantie

In sommige gevallen is een aankoopkeuring verplicht bij de aanvraag van een hypotheek onder de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wanneer tijdens de taxatie van de woning blijkt dat het achterstallig onderhoud meer dan 10% van de waarde van de woning betreft kan de NHG een bouwkundig rapport verplichten. Ook wanneer de taxateur adviseert een bouwtechnische inspectie uit te laten voeren zal de NHG verplichten.

De rapportage naar aanleiding van de uitgebreide aankoopkeuring zoals deze door Bouwkundig Inspectie Centrum opgesteld wordt voldoet altijd aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Non-destructief onderzoek

Wanneer gesproken wordt over non-destructief bouwtechnisch onderzoek betekent dit dat de staat van onderhoud alleen visueel bepaald wordt. Wandafwerkingen of betimmeringen worden dus niet verwijderd.Wanneer het gebruik van asbest in de woning tijdens de bouwtechnische keuring voor de inspecteur zichtbaar is zal hij hier melding van maken. Dit betreft echter geen asbestinventarisatie en het gebruik van asbest kan dus tijdens een aankoopkeuring niet uitgesloten worden. Wanneer u de aanwezigheid van asbest in de woning vermoed kunt u een asbestinventarisatie type A laten uitvoeren. Het gecertificeerde (SC-540) rapport dat u naar aanleiding van de inventarisatie ontvangt kan als basis dienen voor een uitgebreidere inventarisatie of asbestsanering.

 

Bouwkundige keuring Almere    Bouwkundige keuring Amsterdam  Bouwkundige keuring Den Haag

Bouwkundige keuring Haarlem  Bouwkundige keuring Rotterdam   Bouwkundige keuring Alkmaar

Bouwkundige keuring Utrecht     Bouwkundige keuring Amersfoort  Bouwkundige keuring Zaandam

Bouwkundige keuring Arnhem  Bouwkundige keuring Hilversum      Bouwkundige keuring Lelystad

Bouwkundige keuring Amstelveen